loadingimg

Wczytuję dane...
Subskrypcja
Zapisz się do newslettera:
Bestsellery
Tagi

Dyktafony sklep

Alkomaty sklep

Olympus omd

Obiektywy Tamron

Lustrzanki cyfrowe sklep

Obudowy podwodne Olympus

Regulamin

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.euromega.pl, prowadzony jest przez firmę EUROMEGA Janusz Smolarek, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Skierniewice pod numerem 10253.

Dane rejestrowe:
EUROMEGA Janusz Smolarek
ul. Asnyka 3/10
96-100 Skierniewice
NIP: 836-129-32-75
Regon: 750812007

Adres korespondencyjny:
EUROMEGA Janusz Smolarek
ul. Asnyka 3/10,
96-100 Skierniewice

tel. 46 833 59 16
e-mail: sklep@euromega.pl

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.euromega.pl.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie euromega.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych euromega.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na wszystkie towary zakupione w naszej firmie wystawiamy dowody zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT, według danych podanych podczas składania zamówienia.

Zamówiony towar dostarczamy do Klienta za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Klient ponosi koszty dostawy określone w cenniku dostępnym na stronie Koszty i sposoby dostawy.

Dostępne płatności i możliwości dostawy:

Sposób dostawy Koszt dostawy Czas dostawy
Przesyłka kurierska
 - firma DPD
od 14.00 zł następny dzień roboczy po wysyłce paczki z magazynu*
Wysyłka do Paczkomatu InPost
 - brak płatności przy odbiorze,
 - waga przesyłki max. 25 kg.,
 - wymiary przesyłki max. 41 x 38 x 64 cm
10.00 zł do 2 dni roboczych po wysyłce paczki z magazynu
* Czas dostawy może się wydłużyć z powodu niezastania nikogo pod podanym adresem lub z innych przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej.

OPŁATY DODATKOWE:

Dodatkowa opłata zależna od wybranej formy płatności.

Forma płatności Wysokość opłaty
Gotówką przy odbiorze* 5.00 zł
* Płatność przy odbiorze w przypadku dostawy kurierem jest możliwa dla zamowień o wartości do 5 000 zł.

Czas realizacji zamówienia

Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia, do chwili przygotowania zamówionego towaru i wysyłki.

Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów.  W przypadku podzielenia zamówienia, za zgodą Klienta poszczególne przesyłki mogą zostać wysłane w różnym terminie.

Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Należy pamiętać, iż:


Termin otrzymania przesyłki = Czas realizacji zamówienia + Czas dostawy


Przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej zazwyczaj są dostarczane do Klienta następnego dnia roboczego po wysłaniu z naszego magazynu. Przesyłki wysłane do Paczkomatów InPost powinny zostać do nich dostarczone w terminie do 2 dni roboczych. W przypadku odbioru osobistego o możliwości odebrania zamówionego towaru informujemy Klientów drogą e-mailową lub telefonicznie.

Gwarancja i serwis towarów

Produkty oferowane w naszym sklepie posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji dla każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu, a szczegółowe warunki jej realizacji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

W przypadku składania reklamacji w naszym sklepie, można ją złożyć w formie pisemnej (wysyłając pismo na adres siedziby firmy), telefonicznie (nr tel. 46 833 59 16) lub mailowej na adres sklep@euromega.pl. Reklamowany produkt można również dostarczyć do nas osobiście. Wysyłając do nas reklamowany produkt do przesyłki można dołączyć kopię dokumentu zakupu, opis problemu oraz kartę gwarancyjną jeśli taka jest dołączona. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na nasz koszt.

Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że EUROMEGA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony albo nie został wymieniony na wolny od wad lub naprawiony.

EUROMEGA rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni nie ustosunkujemy się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznajemy żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi EUROMEGA.

Zwrot towaru:

Zgodnie z postanowieniami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu konsument ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Aby poinformować nas o chęci zwrotu możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej. Przesyłkę należy wysłać na podany wyżej adres do korespondencji. Koszty odesłania towaru ponosi Klient.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

EUROMEGA Janusz Smolarek
ul. Asnyka 3/10
96-100 Skierniewice
sklep@euromega.pl


Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

Data zawarcia umowy: .................................................

Data odbioru: .............................................................

Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data....................................................................................

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Ochrona danych osobowych:

Wszystkie dane przesyłane przez Klienta są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Administratorem bazy danych jest:
EUROMEGA Janusz Smolarek
ul. Asnyka 3/10
96-100 Skierniewice

Nr w GIODO: 132827

Gromadzone dane są wykorzystywane w celu realizacji zamówienia.
Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo do ich poprawiania.
Dane są przekazywane dobrowolnie.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez EUROMEGA Janusz Smolarek będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.